Eget innehåll

1, Hällsviksskolan, Göteborg

Vår första dag på Aktiva veckan började med en idrottslektion i skogen. Vårt fokus var att få upp pulsen.

index.php?gf download=2024%2F04%2Faktiva veckan dag 1

Idrottslektion i skogen.