Eget innehåll

6B, Mockfjärdsskolan, Gagnef

Våran skolan satsar man på rörelse och har därför gjort om skolgården. B.la har skolan fått en multiarenan där nästan hela klassen tillbringar all tid när det inte är lektion. Många cyklar/går till och från skolan året runt.

index.php?gf download=2024%2F04%2Fimg 1966

Lionel och Axel som har spelat fotboll hela dagen i skolan men väljer att stanna kvar efter skoltid också!

index.php?gf download=2024%2F04%2Fimg 1970

Åk 6 som har fyllt hela multiarenan.