Fakta

Förekommer:
Den svenska vargstammen består av några hundra djur fördelade på ett antal revir i mellersta och norra Sverige.
Storlek:
82-160 cm + 35-56 cm lång svans.
Föda:
Jagar stora bytesdjur som hjortdjur i flock.
Ladda ner:
Ladda ner faktabladet (PDF)
Vargen är förutom människan det landlevande däggdjur som har störst geografisk spridning över jordklotet. Det är ett stort hunddjur där pälsen är grå på ryggen och ljusare på benen. Till skillnad från (varglika) hundar så håller vargen alltid svansen rak, oftast nedhängande och aldrig hoprullad.

I Sverige trivs vargen bäst glest bebyggda områden som är tillräckligt vidsträckta för ett revir. I reviret bildar vargarna en flock med tydlig hierarki. Flocken jagar tillsammans och kan därför fälla stora byten som älg. Ledare för flocken är en hanne och en hona som är föräldrar till de övriga i medlemmarna. Honan får 1-6 ungar. Vargar är mycket uthålliga och kan förflytta sig tiotals mil under ett dygn.

Vargen har varit nära utrotad i Sverige, och är fortfarande en starkt hotad djurart. I trafiken dödas ett tiotal vargar per år, men det största hotet mot vargen är inavel.
Spår

Det går knappast att skilja ett vargspår från en stor hund. Hos hunddjur syns alltid fyra tår som sitter symmetriskt, och klorna syns ofta tydligt.